Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-00681
Predmet:ČIŠĆENJE, SANACIJA KOROZIJE I BOJANJE ANTENSKIH STUPOVA PN-STU-164/22-AS
 
3.3.2022Odluka o početku postupka nabave
9.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.5.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.5.2022Odluka o odabiru / poništenju
6.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja