Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/ 0BP-00099
Predmet:UMJERAVANJE I OVJERAVANJE PLINOMJERA NA VISOKOM TLAKU PN-T-689/21-AS
 
10.1.2022Odluka o početku postupka nabave
18.1.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.1.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.2.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.2.2022Odluka o odabiru / poništenju
16.3.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja