Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/0BP-02793
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-T-649/21-SP
 
7.12.2021Odluka o početku postupka nabave
17.12.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.12.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.1.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.1.2022Odluka o odabiru / poništenju
23.2.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja