Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/0BP-02670
Predmet:PN-STU-623/21/TP, ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA VIRTUALIZACIJSKU INFRASTRUKTURU SUKAP SUSTAVA PN-STU-623/21/TP
 
25.11.2021Odluka o početku postupka nabave
2.12.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.12.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.12.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.12.2021Odluka o odabiru / poništenju
28.1.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja