Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-02369
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE PROCESNIH MJERENJA PN-T-580/21-SP
 
21.10.2021Odluka o početku postupka nabave
27.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.11.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.11.2021Odluka o odabiru / poništenju
8.11.2021Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja