Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-02184
Predmet:Licenčno održavanje i podrška za aplikacijsku platformu SUKAP sustava PN-STU-501/21-LR
 
29.9.2021Odluka o početku postupka nabave
11.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.10.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.11.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.11.2021Odluka o odabiru / poništenju
26.11.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja