Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-Z-530/21-ZŠ
Predmet:HIDRIZOLACIJA RAVNIH KROVOVA PREMA SISTEMU KLJUČ U RUKE PN-Z-530/21-ZŠ
 
23.9.2021Odluka o početku postupka nabave
7.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja