Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-02155
Predmet:GRAĐEVINSKI RADOVI I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME PRILIKOM REIZOLACIJE I POPRAVAKA PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-500/21-SP
 
24.9.2021Odluka o početku postupka nabave
6.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.10.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.10.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.10.2021Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja