Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-02125
Predmet:PLINOMJERI S MJEHOVIMA PN-T-506/21-AS
 
22.9.2021Odluka o početku postupka nabave
4.10.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.10.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.10.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.10.2021Odluka o odabiru / poništenju
26.11.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja