Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-01927
Predmet:USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVAKA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-481/21-AS
 
2.9.2021Odluka o početku postupka nabave
9.9.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.9.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.9.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.9.2021Odluka o odabiru / poništenju
19.10.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja