Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-147-149/21-ZŠ
Predmet:GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA TRANSPORTA PLINA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: A)REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA 210147, GRUPA B) REGIJA SJEVERNA HRVATSKA 210149 PN-T-147-149/21-ZŠ
 
12.7.2021Odluka o početku postupka nabave
23.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.8.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.8.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.8.2021Odluka o odabiru / poništenju
15.9.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja