Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-Z-344/21-ZŠ
Predmet:NADOGRADNJA NADSTREŠICE KOD PORTE PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" PN-Z-344/21-ZŠ
 
7.6.2021Odluka o početku postupka nabave
15.6.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.7.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.7.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
2.9.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja