Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-01476
Predmet:USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-390/21-AS
 
8.7.2021Odluka o početku postupka nabave
13.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.7.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
23.7.2021Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja