Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-01127
Predmet:ARMATURA, BRTVENI I SPOJNI MATERIJAL ZA VISOKOTLAČNE PLINOVODE PN-T-288/21-AS
 
13.5.2021Odluka o početku postupka nabave
4.6.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.6.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.7.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
24.8.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja