Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-01047
Predmet:ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-303/21-SP
 
19.5.2021Odluka o početku postupka nabave
26.5.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.6.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.7.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
2.9.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja