Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-00744
Predmet:POPRAVAK SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE U REGIJI TRANSPORTA PLINA JUŽNA HRVATSKA PN-T-210/21-LR
 
12.4.2021Odluka o početku postupka nabave
27.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.5.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.6.2021Odluka o odabiru / poništenju
6.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja