Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-00695
Predmet:SANACIJA OPTIČKOG KABELA MARČELJI - PULA, po sistemu "ključ u ruke" PN-STU-258/21-LR
 
15.4.2021Odluka o početku postupka nabave
21.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.6.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.6.2021Odluka o odabiru / poništenju
6.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja