Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-00284
Predmet:ČIŠĆENJE, SANACIJA KOROZIJE I BOJANJE ANTENSKIH STUPOVA PN-STU-094/21-AS
 
15.2.2021Odluka o početku postupka nabave
22.2.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.3.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.3.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.3.2021Odluka o odabiru / poništenju
16.4.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja