Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2021/ 0BP-00256
Predmet:PUNJENJE NADZEMNIH SPREMNIKA UNP-om (SMJESA PROPANA I BUTANA) ZA POTREBE POGONSKIH OBJEKATA PLINACRO-a U REGIJAMA ISTOČNA, JUŽNA I ZAPADNA HRVATSKA PN-T-079/21-AB
 
12.2.2021Odluka o početku postupka nabave
18.2.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.3.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.3.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.3.2021Odluka o odabiru / poništenju
30.4.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja