Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-01318
Predmet:LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA VIRTUALIZACIJSKU INFRASTRUKTURU SUKAP SUSTAVA PN-STU-653/20-SP
 
8.12.2020Odluka o početku postupka nabave
14.12.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.12.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.12.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.12.2020Odluka o odabiru / poništenju
28.1.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja