Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00896
Predmet:ZAMJENSKI DISKOVI I ŠALICE ZA ČISTAČE PLINOVODA PN-T-460/20-SP
 
7.9.2020Odluka o početku postupka nabave
11.9.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.9.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.10.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.10.2020Odluka o odabiru / poništenju
5.11.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja