Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00828
Predmet:USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-458/20-SP
 
12.8.2020Odluka o početku postupka nabave
24.8.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.9.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.9.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.9.2020Odluka o odabiru / poništenju
8.10.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja