Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00704
Predmet:DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-403/20-SP
 
9.7.2020Odluka o početku postupka nabave
17.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.8.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.8.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.8.2020Odluka o odabiru / poništenju
16.9.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja