Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00675
Predmet:OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM PO PLINACRO-a ZAGREB, SAVSKA CESTA 88a PN-Z-387/20-AB
 
6.7.2020Odluka o početku postupka nabave
14.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.7.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.7.2020Odluka o odabiru / poništenju
3.9.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja