Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-STU-298/20-ZŠ
Predmet:GODIŠNJI PREGLED ANTENSKIH STUPOVA I MJERENJE OTPORA UZEMLJENJA PN-STU-298/20-ZŠ
 
13.5.2020Odluka o početku postupka nabave
20.5.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja