Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00367
Predmet:DIESEL GORIVO ZA AGREGAT NA KOMPRESORSKOJ STANICI VELIKA LUDINA PN-T-252/20-AB
 
17.4.2020Odluka o početku postupka nabave
23.4.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
13.5.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja