Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00223
Predmet:POPRAVAK IZOLACIJE PREMA NALAZU PCM-A PO GRUPAMA PN-T-122-136-145/20-SP
 
28.2.2020Odluka o početku postupka nabave
10.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.3.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.3.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.4.2020Odluka o odabiru / poništenju
18.5.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja