Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00210
Predmet:ODRŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA U REGIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA (3 GRUPE) PN-T-123-142-144/20-AS
 
3.3.2020Odluka o početku postupka nabave
6.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.3.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.4.2020Odluka o odabiru / poništenju
17.4.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja