Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/ 0BP-00095
Predmet:PUNJENJE NADZEMNIH SPREMNIKA UNP-om (SMJESA PROPANA I BUTANA) ZA POTREBE POGONSKIH OBJEKATA PLINACRO-a U REGIJAMA ISTOČNA, JUŽNA I ZAPADNA HRVATSKA PN-T-044/20-AB
 
3.2.2020Odluka o početku postupka nabave
5.2.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.2.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.2.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.2.2020Odluka o odabiru / poništenju
31.3.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja