Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-STU-754/19-ZŠ
Predmet:ODRŽAVANJE I IT PODRŠKA PORTALSKE INFRASTRUKTURE SUKAP SUSTAVA PN-STU-754/19-ZŠ
 
3.1.2020Odluka o početku postupka nabave
9.1.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.1.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.2.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.1.2020Odluka o odabiru / poništenju
26.2.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja