Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-STU-653/19-ZŠ
Predmet:ODRŽAVANJE I IT PODRŠKA PORTALSKE INFRASTRUKTURE SUKAP SUSTAVA PN-STU-653/19-ZŠ
 
21.11.2019Odluka o početku postupka nabave
6.12.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.12.2019Odluka o odabiru / poništenju
19.12.2019Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja