Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-01173
Predmet:LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA VIRTUALIZACIJSKU INFRASTRUKTURU SUKAP SUSTAVA PN-STU-649/19-SP
 
25.11.2019Odluka o početku postupka nabave
3.12.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.12.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.12.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.12.2019Odluka o odabiru / poništenju
10.2.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja