Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00745
Predmet:USLUGA UMJERAVANJA, SERVISA I POPRAVKA DETEKTORA PROPUŠTANJA PLINA TIP AUTOFIM I LEAK SURVEYOUR TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-419/19-SP
 
9.7.2019Odluka o početku postupka nabave
19.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.8.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
6.9.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja