Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3010606
Predmet:Servis za gašenje požara FM 200 u poslovnom objektu Plinacra Ivanić Grad PN-T-412-19-ZŠ
 
19.6.2019Odluka o početku postupka nabave
19.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.8.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
1.10.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja