Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2019/ 0BP-00688
Predmet:OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM PO PLINACRO-a ZAGREB, SAVSKA 88a i JARNOVIĆEVA 17 PN-Z-406/19-AS
 
4.7.2019Odluka o početku postupka nabave
10.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
27.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja