Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00655
Predmet:ELEKTROMATERIJAL ZA POTREBE SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-358/19-SP
 
7.6.2019Odluka o početku postupka nabave
2.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
6.9.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja