Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-293-334-323/19-ZŠ
Predmet:GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI:GRUPA A) REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA GRUPA B) REGIJA JUŽNA HRVATSKA, GRUPA C) REGIJA ISTOČNA HRVATSKA PN-T-293-334-323/19-ZŠ
 
16.5.2019Odluka o početku postupka nabave
29.5.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.6.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
22.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja