Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00479
Predmet:VISKO-ELASTIČNI MATERIJAL ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU CJEVOVODA PN-T-308/19-AB
 
7.5.2019Odluka o početku postupka nabave
20.5.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
13.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja