Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00414
Predmet:SPUŽVASTI I METALNI ČISTAČI PLINOVODA SA ZAMJENSKIM DISKOVIMA I ŠALICAMA PN-T-230/19-SP
 
16.4.2019Odluka o početku postupka nabave
26.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
8.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja