Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00399
Predmet:DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-206/19-SP
 
3.4.2019Odluka o početku postupka nabave
23.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
8.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja