Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00394
Predmet:NABAVA SLAVINA PN-T-217/19-SP
 
29.3.2019Odluka o početku postupka nabave
23.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
1.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja