Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ
Predmet:GODIŠNJE ISPITIVANJE, SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA NA PODRUČJU REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA, SJEVERNA, ZAPADNA, JUŽNA I ISTOČNA HRVATSKA PN-T-220-208-209-226-212-19-ZŠ
 
3.4.2019Odluka o početku postupka nabave
24.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
8.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja