Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00320
Predmet:MANOMETRI PN-T-103/19-SP
 
28.3.2019Odluka o početku postupka nabave
4.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
27.6.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja