Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/0BP-00297
Predmet:GODIŠNJE ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA U REGIJAMA - ZAPADNA, JUŽNA, SJEVERNA, ISTOČNA I SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-080-160-161-163-170/19-VLB
 
25.3.2019Odluka o početku postupka nabave
28.3.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
4.6.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja