Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-Z-147/19-ZŠ
Predmet:PRODULJENJE ODRŽAVANJA ORACLE CLUSTERA PN-Z-147/19-ZŠ
 
6.3.2019Odluka o početku postupka nabave
22.3.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.4.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.4.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.4.2019Odluka o odabiru / poništenju
31.5.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja