Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00128
Predmet:LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA SIGURNOSNE SUSTAVE SUKAP SUSTAVA PN-STU-049/19-SP
 
14.2.2019Odluka o početku postupka nabave
19.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.2.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.3.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.3.2019Odluka o odabiru / poništenju
10.4.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja