Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00130
Predmet:PUNJENJE NADZEMNOG SPREMNIKA UNP-om ZA POTREBE POGONSKIH OBJEKATA PLINACRO-a U REGIJAMA ISTOČNA, JUŽNA I ZAPADNA HRVATSKA PN-T-019,025,030/19-AB
 
30.1.2019Odluka o početku postupka nabave
19.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.2.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.3.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.3.2019Odluka o odabiru / poništenju
15.4.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja