Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/0BP-00080
Predmet:MJESEČNI NAJAM OPTIČKIH PARICA NA RELACIJI SAVSKA 88A – MRS IVANJA REKA I SAVSKA 88A – BS LUČKO PN-STU-005/19-AB
 
21.1.2019Odluka o početku postupka nabave
4.2.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.2.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.2.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.2.2019Odluka o odabiru / poništenju
8.4.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja