Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/0BP-00078
Predmet:USLUGA ODRZAVANJA POSLOVNOG OBJEKTA U IVANIĆ GRADU PN-T-12/19-MB
 
23.1.2019Odluka o početku postupka nabave
30.1.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.2.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
29.3.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja