Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/ 0BP-01008
Predmet:Usluga održavanja i IT podrške infrastrukture AUKAP sustava PN-STU-678/18-ZŠ
 
5.11.2018Odluka o početku postupka nabave
19.11.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.11.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.12.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.12.2018Odluka o odabiru / poništenju
3.1.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja